Bateriku

Kolaborasi Menang-Menang antara Bateriku & Bengkel di Seluruh Negara

Roadside Revolution: Bateriku.com's Collaborative Network of Workshops Delivers Seamless Automotive Solutions"
Rangkaian Kolaboratif Bengkel Bateriku.com Menyediakan Penyelesaian Automotif yang Lancar

Di Bateriku.com, kami telah memperluas rangkaian kami dengan lebih daripada 1000 bengkel di seluruh Malaysia, hasil daripada kolaborasi strategik dengan syarikat-syarikat terkenal seperti Petronas Auto Expert, Kedai Mesra, dan bengkel di seluruh Malaysia. Kerjasama ini meningkatkan aksesibiliti dan kualiti perkhidmatan untuk pelanggan kami di seluruh negara.

 

 

Bekerjasama dengan Petronas Auto Expert memberi kami akses kepada bengkel bersertifikat yang dilengkapi dengan fasiliti terbaik dan juruteknik terlatih, memastikan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan berkualiti tinggi. Tambahan pula, kolaborasi kami dengan Kedai Mesra memperluas jangkauan kami ke lebih banyak lokasi, menyediakan titik perkhidmatan yang mudah untuk pelanggan yang memerlukan bantuan automotif.

 

 

Model perniagaan kami dengan rakan kongsi bengkel menumpukan pada mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan. Apabila seorang BHero menghadiri kerja di lapangan, sekiranya kerosakan kenderaan tidak disebabkan oleh bateri, pusat panggilan kami akan menghubungkan pelanggan kepada rakan kongsi bengkel terkemuka seperti Autoexpert serta penyedia perkhidmatan menunda. 

 

 

Kami juga melabur dalam program latihan untuk rakan kongsi bengkel, memastikan juruteknik dilengkapi dengan kemahiran terkini untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berkembang. Harga yang telus dan langkah kawalan kualiti yang ketat juga meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan.

 

 

Kesimpulannya, kolaborasi kami dengan lebih daripada 1000 rakan kongsi bengkel meningkatkan pengalaman perkhidmatan automotif untuk pelanggan di seluruh Malaysia. Melalui kerjasama strategik, integrasi digital, dan komitmen kami terhadap kualiti, kami memperkukuhkan kedudukan kami sebagai pemimpin dalam industri ini, menyediakan perkhidmatan yang mudah, boleh dipercayai, dan berkualiti tinggi di seluruh negara.

Suka cerita ini? Kongsikanlah

Random Image