Bateriku

Semua tentang

BATERIKU

melepasi

batasan

melepasi

jangkaan

melepasi

bateri

Ditubuhkan pada Mac 2014, Bateriku.com bermula sebagai penyedia perkhidmatan bantuan tepi jalan secara 'on demand', dan telah berkembang menjadi ekosistem yang menghubungkan pengguna kenderaan kepada bantuan jalanraya, bengkel, platform alat ganti kereta, dan perkhidmatan sampingan.

Bateriku.com mengutamakan pengurusan data besar, teknologi, dan ekonomi perkongsian. Kini, Bateriku.com telah membuka hampir 200 (Pitstop) di seluruh Malaysia dan telah memberikan perkhidmatan kepada lebih dari 1.5 juta kenderaan di Malaysia.

Outlet Pitstop Seluruh Negara & Berkembang
0 +
BHero Direkrut dan Dilatih
0 +
Bengkel & Penyedia Lori Tunda
0 +
Pemilik Kereta Dan Semakin Bertambah
0 M+

Bateriku.com beroperasi di seluruh negeri di Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Bateriku.com kini di dalam perancangan untuk memperluaskan jenama Bateriku.com di luar negara, bermula dengan pitstop pertama di Serpong, Selatan Indonesia.

Bateriku.com mempunyai seramai 366 pekerja. Bateriku.com juga telah membina ekosistem syarikat dengan melatih hampir 1,000 pekerja gig (BHero), membangunkan 78 usahawan (BPrenuer) dan telah mendaftar hampir 2,000 bengkel (BBuddy)

Bateriku.com menyediakan Akademi Bateriku - Sebuah pusat latihan yang telah diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN).

Bateriku.com komited di dalam inisiatif 'Environmental, Social & Governance' (ESG) dengan mempraktikkan kelestarian dan etika seperti berikut :

1) Environmental :

(i) Second Life - Bateri terpakai akan dipilih, diperbaharui dan digunakan semula sebagai bateri sementara untuk memanjangkan jangka hayat Bateri dan mengurangkan sisa buangan

(ii) Pelupusan Beretika - bateri yang tidak dapat digunakan semula akan dilupuskan dengan syarikat peleburan berlesen 'Department of Environment' (DOE).

2) Social :

Bateriku.com membuka peluang pekerjaan bagi individu kurang upaya, dan mengamalkan ekonomi perkongsian untuk orang ramai menjana pendapatan tambahan sebagai BHero dan memupuk keusahawanan sebagai BPrenuer

3) Governance :

Syarikat Bateriku.com dijalankan dengan telus dan mengikut amalan terbaik untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Random Image