Bateriku

BIRU (BATERIKU INSURANS
UNTUK PENGGUNA JALAN RAYA)

Bateriku Insurance for Road Users atau BIRU adalah program yang ditawarkan oleh Bateriku.com yang menyediakan petikan insurans dan takaful serta perkhidmatan e-cukai jalan. BIRU menawarkan produk Takaful yang patuh Shariah dari operator Takaful utama di Malaysia.

 

Perkhidmatan yang dilancarkan pada November 2023 adalah sebahagian daripada komitmen Bateriku untuk menyokong pengguna-penggunanya dan bakal pengguna-pengguna pada masa depan dalam meningkatkan Pengalaman Pemilikan Kenderaan (VOE) dan mengekalkan tagline "Beyond Batteries"nya.

Random Image