customersupport@bateriku.com
0111-6006008 1-800-22-2324

Polisi Privasi


Dasar privasi ini menerangkan bagaimana Bateriku.com menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan Bateriku.com apabila anda menggunakan laman sesawang ini.


Bateriku.com komited untuk memastikan bahawa privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda untuk menyediakan maklumat tertentu yang anda boleh dikenalpasti apabila menggunakan laman sesawang ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan selaras dengan kenyataan privasi ini. Bateriku.com boleh mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemaskini laman ini. Anda perlu menyemak laman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa apa-apa perubahan yang kami lakukan. Polisi ini berkuat kuasa mulai 1 Februari 2014.


Apa yang Kami Kumpul


Kami mungkin mengumpul maklumat berikut:


Apa yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpul


Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan menyediakan anda dengan perkhidmatan yang lebih baik, dan khususnya untuk sebab-sebab berikut:


Sekuriti


Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat anda adalah selamat. Dalam usaha untuk menghalang capaian atau pendedahan tanpa kebenaran kami telah menetapkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan dalam talian


Bagaimana kami menggunakan cookies


Cookie ialah satu fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan dalam komputer anda. Sebaik sahaja anda bersetuju, fail akan ditambah dan cookie akan membantu menganalisa trafik sesawang atau membolehkan kami tahu apabila anda melawat tapak-tapak tertentu. Cookie membolehkan aplikasi sesawang bertindak balas dengan anda sebagai seorang individu. Aplikasi web dapat menyesuaikan operasinya dengan keperluan anda, suka atau tidak suka dengan mengumpul dan mengingati maklumat tentang pilihan anda.
Kami menggunakan cookie log trafik untuk mengenalpasti laman mana yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisa data trafik laman sesawang dan meningkatkan laman sesawang kami untuk disesuaikan kepada keperluan pelanggan. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data itu dikeluarkan daripada sistem.
Secara keseluruhan, cookie membantu kami menyediakan anda dengan laman sesawang yang lebih baik, dengan membolehkan kami memantau laman-laman yang anda dapati berguna atau sebaliknya. Cookie tidak memberikan kami akses kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda pilih untuk berkongsi dengan kami. Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak cookie. Kebanyakan pelayar sesawang menerima cookie secara automatik, tetapi biasanya anda boleh mengubahsuai tetapan penyemak imbas anda untuk menolak cookie, jika anda mahu. Ini boleh menghalang anda daripada mengambil kesempatan penuh daripada laman sesawang ini.


Pautan ke laman sesawang lain


Laman sesawang kami mungkin mengandungi pautan ke laman sesawang lain yang kami fikirkan menarik. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini, dan meninggalkan laman sesawang kami, anda perlu ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan keatas laman sesawang tersebut. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab bagi perlindungan dan privasi apa-apa maklumat yang anda berikan sementara melawat laman tersebut dan laman-laman tersebut tidak dikawal oleh pernyataan privasi ini. Anda perlu berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang digunapakai untuk laman sesawang berkenaan.


Mengawal maklumat peribadi anda


Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan cara yang berikut:


Kami tidak akan menjual, mengedar atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi tentang pihak ketiga yang kami fikir anda mungkin berminat juga dengan kebenaran anda.
Anda boleh meminta butir-butir maklumat peribadi yang kami simpan tentang diri anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin salinan maklumat sila maklumkan kepada kami. Jika anda percaya bahawa apa-apa maklumat yang kami pegang adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila maklumkan kepada atau e-mel kepada kami secepat mungkin, di info@bateriku.com. Kami akan segera membetulkan apa-apa maklumat yang didapati kurang tepat.